bertolt brecht

kechi
Okulda Bertolt çok çalışıp çabalar, öyleyken, öğretmenine ancak kötü bir Fransızca ödev kağıdı verebilir. Oysa, sınavlarda başarı gösterebilmesi için Fransızca'dan yüksek not olması gerekmektedir. Fakat, defteri düzeltilmiş olarak geri verilir, üzeri büyük kırmızı çizgilerle donanmıştır. Öğrencimiz bu ödev yüzünden başarısızlığa uğramamalıdır. Bundan kurtulmanın tek yolu vardır. Brecht bir şişe kırmızı mürekkep satın alır. Defterine gelişigüzel, iri çizgiler çizer. Sonra Fransızca öğretmeniyle konuşmak ister. Ona defterini gösterir. Defterdeki ödev doğru yapılmış fakat satırların aştı çizilmiştir. Öyleyse kusur nerededir? Bunu üç, hatta arka arkaya birkaç kez sorar. Öğretmen şaşırır, ödev kağıdına haksız yere fazla çizgi çekildiğini kabul eder. Öğrenci "öyleyse, iyi not almam gerekir" diye konuşur. Öğretmen notu verir ve Brecht sınavı kazanır. (...)
- Hans Reimann