emir ali ergat

qzei205535
Öğrencilerine saygılı, kimi zaman uyutan, kimi zaman düşündüren, hakikat peşinde, batının aydınlaşma yaftalarının altında kalamayan, yazık ki öğrencilerine bunu yansıtmaya çekinmiş ve doğunun bilinmeyen mistisizmine düşkün bir felsefe öğretmeni.
Çoğumuzun konuştuğu dilden uzaktadır ve çoğumuzun kabul ettiği hedo(n)izmalara düşmanca bakar. (Doğru dediniz hocam, basın gaza devam)
Kendisine 'aga' diye seslenebildiğim yegâne öğretmendir.
Ünlü sözlerini bırakıyorum
Cadit Roma,Cadit! (Yıkıl Roma, yıkıl)
Occiens, omnie immanitas est. (Batı tümüyle/baştan başa vahşettir.)